VISUELLA ÖVERVAKNINGSSYSTEM 2020-12-31T06:46:53+00:00

VISUELLA ÖVERVAKNINGSSYSTEM

    

    Systemen vi implementerar är baserade på lösningarna från följande tillverkare:

Vårt erbjudande riktar sig till kunder som är intresserade av professionella lösningar.

En individuell inställning till varje kund garanterar att de system som vi designar och tillverkar kommer att uppfylla dina förväntningar och säkerställa en lämplig säkerhetsstandard. Vi erbjuder dig inte valet av utrustning och värdering på distans, varje gång vi granskar och inspekterar de anläggningar som ska säkras med ett videoövervakningssystem. Vi gör lämpliga mätningar på grundval av vilka vi väljer lämplig utrustning som garanterar den antagna säkerhetsnivån som implementeras för dig.

Vi har samarbetat med leverantörer av utrustning och lösningar inom videoövervakningssystem i över 15 år, tack vare vilka vi har den kunskap och erfarenhet som krävs av certifikat och branschlicenser.

Som erfarna installatörer genomför vi också utbildning inom installation av videoövervakningssystem.

Vår omfattande erfarenhet har gjort det möjligt för oss att utföra komplexa videoövervakningssystem i sådana anläggningar som:

  • köpcentrum
  • fabriker
  • butiker
  • avräkningar
  • enfamiljshus
  • allmännyttiga anläggningar (skolor, kontor etc.)

Vi erbjuder våra kunder endast beprövad teknik som säkerställer problemfri och oavbruten drift, vilket är avgörande för tekniska säkerhetssystem.